Enter your keyword

Events

New Student Orientation

ការប្រជុំតម្រង់ទិសសម្រាប់សិស្សថ្មី

In addition to introducing students to their new school life, our team gives them a comprehensive overview of all our language center has to offer, including academics and extracurricular activities. Students will be made aware of possibilities to socially integrate into the center during orientation. Students are less likely to develop their best selves if […]

Year 18 Term 76 Matriculates (Adult Program) Year 18 Semester 27 (Kid Program)

ការចុះឈ្មោះសិក្សាឆ្នាំទី ១៨ វគ្គសិក្សាទី ៧៦ (កម្មវិធីសិក្សាមនុស្សពេញវ័យ) និងឆ្នាំទី ១៨ ឆមាសទី ២៧ (កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតកុមារ)

Aii Language Center is one of the leading English language centers in Cambodia. We provide English language program (ESL), Chinese language program (CSL), and Thai language program (TSL). We are proud to announce that term 75 was successfully ended, and we are now warmly welcoming our students to the blended classroom in term 76.

Graffiti Art Project

គម្រោងសិល្បៈគំនូរលើជញ្ជាំង

ពេលខ្លះមនុស្សម្នាក់ ដែលមិនអស់សង្ឃឹម និងស្មោះ ត្រង់ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់លើអ្វីមួយដែល ពួកគេ យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើជាងគេបំផុត។ គម្រោងសិល្បៈគំនូរលើជញ្ជាំងនេះ អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សានុសិស្សបង្ហាញពីអារម្មណ៍ និងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេតាមរយៈសិល្បៈគំនូរ។

Open Discussion for National and Expatriate ESL, CSL and TSL Teachers (Year 18 Term 75)

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន និងភាសាថៃ (ឆ្នាំសិក្សាទី១៨ វគ្គសិក្សាទី៧៥)

On Saturday, September 3, 2022, the Aii Language Center held a meeting in the Paul Quach Auditorium of the Toul Kork Campus with our ESL, CSL, and TSL teachers to discuss concerns and present new information. The open-door policy encourages all teachers to express their problems and difficulties. At the conclusion of the conversation, Mr. […]

Level 8 Basic Presentation

ការធ្វើបទបង្ហាញសិស្សានុសិស្សសិក្សានៅកម្រិតទី៨

ការធ្វើបទបង្ហាញជាមូលដ្ឋានត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកសិក្សា GEP-8 ។ កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងធ្វើឱ្យសិស្សានុសិស្សមានភាពជឿជាក់ក្នុងការបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ និងរៀបចំពួកគេសម្រាប់អាជីពនាពេលអនាគត។ សិស្សត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យស្លៀកពាក់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងបង្ហាញប្រធានបទរបស់ពួកគេទៅកាន់គណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុកដែលមិនមែនជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់របស់ពួកគេ។ ដូច្នេះ ការ​ធ្វើបទបង្ហាញ​របស់​សិស្សានុសិស្សមានភាពយុត្តិធម៌និងស្មើរភាព។

Education Fair At Olympia Mall

ពិព័រណ៍អប់រំនៅផ្សារទំនើប OLYMPIA MALL

We are excited to join the Education Fair at Olympia Mall from September 1 to September 4, 2022. Come and visit booth 60 to learn more about the different courses we can offer. “The Aii Language Center is a leading and innovative educational center in Cambodia and is considered a model for other schools in […]

The 24th Aii Graduation Ceremony

ពិធីប្រគល់​សញ្ញាបត្រ​ ​លើកទី២៤

The 24th Aii Graduation Ceremony took place at the Institute of Technology of Cambodia on August 27, 2022. We have been privileged to have worked with many graduates over the last 17 years who are now leaders in their fields. In acknowledging their achievements and contributions, we are proud to welcome our graduates to Aii’s […]

Class and Sub-monitor Meeting

ការចូលរួមប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអេ អាយ អាយ សាខាទួលគោក។ ការប្រជុំនេះបានប្រព្តឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ ដែលជាការតម្រង់ទិសដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគត។ ការប្រជុំនេះបានបណ្ដុះជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយភាតរភាព និងជាវេទិកាមួយផ្ដល់វិធីសាស្រ្ដក្នុងការដឹកនាំមិត្តរួមថ្នាក់។