Enter your keyword

ការសម្ភាសនៃកម្មវិធីកុមារកម្រិត១២

Kid 12 Exit interview

ការសម្ភាសនៃកម្មវិធីកុមារកម្រិត១២

ការសម្ភាសនៃកម្មវិធីកុមារកម្រិត១២ ជាឱកាសមួយដែលសិស្សានុសិស្សអាចបង្ហាញពីអ្វីដែលពួកគេបានរៀនក្នុងថ្នាក់ ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ជំនាញទំនាក់ទំនង ជំនាញចាត់ចែង និងគ្រប់គ្រងពេលវេលា។ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការសម្ភាសនេះ ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីកុមារដោយជោគជ័យ។